Thursday, December 31, 2009

service with a smile 4Tea is on the house and is constantly topped off -
- Service with a Smile nr. 4.
Thee is van het huis en wordt voortdurend bijgevuld-service met een smile nr4

mmm

Ajisen RamenWhen we think of China, we think of rice. But in fact, generally speaking, the Chinese eat more noodles than rice. The noodle, with its long, thin shape, is considered to be a symbol representing a long life. Therefore it is "bad luck" to break the noodles before cooking them.
And now, onward to Ajisen Ramen, one in a chain of noodle restaurants.

Denk je aan China dan denk je aan rijst. Toch eten chinezen over het algemeen meer noodles dan rijst. Het uiterlijk van de noodle met de lange dunne vorm wordt gezien als symbool voor een lang leven. Daarom is het 'bad luck' de noodles te breken voor het koken.
Op naar de noodleketen Ajisen Ramen

service with a smile 3And in the series Service with a Smile, nr. 3

en in de serie service met een smile nr 3

duckand this Peking Duck

en pekingeend

food- little researchLooks pretty tasty, these bamboo shoots.
ziet er goed uit deze bamboestengels

It's been said that food in China is a feast for the senses. Here, appearance, aroma, texture and of course the flavor are all important. A little research...

Voedsel in china is een feest voor de zintuigen wordt gezegd. Het uiterlijk, aroma, textuur en natuurlijk de smaak zijn belangrijk. Even een klein onderzoekje...

Sunday, December 20, 2009

sense of drama


With a proper sense of drama, of course...

Met een beetje gevoel voor drama natuurlijk...

lavish mural


Inside the museum, a lavish mural, accompanied by bombastic music; many photos are taken in front of this wall.

Mooi in het museum is een overdadige wandschildering, begeleid met bombastische muziek, worden hiervoor veel foto's gemaakt.

inside the National Museum

The closest public restrooms and airco are inside the National Museum. But it's quite a stunt to get to it: everything is blocked off with ribbons and guarded by soldiers (don't even think about taking a photo of them), so that there is no possible deviation from the exact path that has been set out for you.

Once inside, there follows a whole line of procedures -- passport check, baggage check, even a body frisk -- before you reach the vast entrance and can begin the search for a lavatory. Probably the urgency of nature's call colored my perception somewhat ;-)

De dichtstbijzijnde wc en verkoeling is in het nationaal museum, nog een hele tour om daar te komen, alles is hier afgezet met linten, bewaakt door militairen (waag het niet een foto van ze te nemen) zodat je alleen de precieze looproute kunt volgen.

Eenmaal binnen volgt nog een hele rij met paspoortcontrole, tasafgifte, en fouilleren voordat je door de inmense entree op zoek kan naar een toilet. Met hoge nood valt dit waarschijnlijk iets meer op;-)

Mao's gazeUnder Mao's gaze follows an enormous blast of heat.
onder toeziend oog van Mao volgt een acute hitteslag.

peculiar nameA peculiar name, because it can hardly be described as heavenly and peaceful all the time. Today it's mostly just full of people and bathed in sunlight.
typische naam want zo hemels en vredig is het hier natuurlijk niet altijd geweest, vandaag is het vooral vol met mensen en overgoten met zon,

Tiananmen SquareThen it's on to Tiananmen Square (named after the
Tiananmen, which literally means "
Gate of Heavenly Peace")
Op naar het plein van de hemelse vrede

Thursday, December 17, 2009

green shoesAnd in fact, particularly because the women are zo nice and helpful, i decide to try on a pair of very strange green shoes. Large sizes are virtually non-existent here, so i must remove my socks in order to try them on. This results in rather unusual glances, because as it turns out, it is in extremely poor taste to display your bare feet.
I therefore decide to quickly complete the purchase and get the hell out of there. The packaging that comes with it is wonderfully colorful and very Chinese.

En eigenlijk omdat de dames zo aardig en behulpzaam zijn besluit ik hele vreemde groene schoentjes te passen. Grote maten verkopen ze hier niet echt dus pas ik ze zonder sokken. Ietwat vreemde blikken volgen, wat blijkt, je blote voeten laten zien is zéér ongepast... Metéén kopen en wegwezen besluit ik, de verpakking die ik meekrijg is lekker kleurig en chinees.

service with a smile 2To be quite honest, it's a bit of a disappointment; the embroidery here is much less refined, the shoes less elegant, those in the tourist shops in any case. But one tiny store is the exception. The walls are lined with silk and the shoes are displayed like small works of art. Beautifully dressed salesladies provide the finishing touch.
Here is number 2 in the series Service with a Smile:
Eerlijk gezegd valt het nogal tegen, het borduursel is hier veel grover, en de schoenen lomper, in ieder geval in de toeristenshopjes. Maar één shopje springt er uit. De wanden zijn bekleed met zijde en de schoentjes zijn uitgestald als kleine kunstwerkjes. Prachtig aangeklede verkoopsters maken het af.
Hier volgt nummer 2 in de serie -service with a smile-

paintingAnd this is the painting in which they can be found.
En dit is het schilderij waar ze op staan.

treasure huntFirst things first ;-) Now the treasure hunt for new Favorite Chinese Shoes can finally begin. These are my beautiful shoes from Chinatown in Milan.
First things first;-) De speurtocht naar nieuwe favoriete chinese schoentjes, kan eindelijk ook starten. Dit zijn mijn prachtige schoentjes uit chinatown Milaan

Tuesday, December 15, 2009

chinese boyLittle children have a hole in the seat of their pants, or actually no closed seam there. Thanks to this ingenious construction, they can just do their business whenever they feel the urge.
And this lovely Chinese boy is wearing a somewhat longer red jacket (just long enough to cover his behind so don't know about him...) He also has a long braid down his back. This just has to become a drawing, made with the recently acquired Chinese ink and block of red ink.
Kleinere kinderen hebben een gat achter in hun broek of eigenlijk geen vaste middennaad. Met hun blote gat kunnen ze dan meteen aan de slag als ze aandrang voelen. En dit mooie chinese jongetje, had een wat langer mooi rood jasje aan en een lange vlecht op zijn rug. Hij moest een tekening worden met de net aangeschafte chinese inkt en een rood blokje inkt.

service with a smile 1People are so friendly here; that will be a series: Service with a smile. Today's service comes from this friendly guy in the painting supply store.
Mensen zijn hier zo vriendelijk, dat wordt een serie - service van de dag. De service van deze dag komt van deze vriendelijke jongen in de schilderwinkel.

drawing


Of course right away the hunt for drawing materials begins..
Natuurlijk wel meteen op zoek naar tekenspullen...

Friday, December 11, 2009

arrival

And then, at long last, downtown Beijing.
En dan eindelijk downtown Beijing.


Inside the bus it feels like a karaoke bar when our driver anounces each new stop with a mega-echo microphone. (Here there really should be a little soundtrack of this swinging busdriver...)
In de bus zelf lijkt het wel een karaoke bar als de buschauffeur met vette echo iedere halte aankondigd.Hier hoort een geluidsfragment van de swingende buschauffeur...

.
Bus 3 to the centre of Beijing is luckily in China just the same as "our" 3, only the hand-sign to show it might differ a bit.
Bus 3 naar Beijing-centrum is in China gelukkig ook gewoon 3, alleen aangegeven met misschien net 3 andere vingers.


flightThe journey has begun, with an overbooked flight. Nevertheless, three sweaty hours later i'm really on my way to Beijing. What a combo: wanderlust and fear of flying... not exactly handy. After meditating for the remaining nine hours to overcome my fear, i have a nice landing at bright and shiny Beijing airport.

De reis is begonnen, vlucht is overboekt, maar na 3 zweterige uurtjes toch nog stoelen op de vlucht naar Beijing. Vliegangst en graag reizen, onhandige combinatie...Na 9 uur meditatief overleven (zo voelt het echt) een mooie landing op een stralend en helder Beijing airport.

transferredLovelies goes China was transferred to a different address during my trip. That's because China is not amused with blogspot at all! Now, after a slight delay, you can follow the trip here again. Please don't hesitate to respond in the guestbook at the right. Enjoy your trip to China ;-)

De lovelies chinablog was verplaatst naar www.lovelies-travel.com. Blogspot is helaas geblokkeerd in China. Op mijn andere site kan je gewoon (aan de rechterkant klikken per stad. En dan bovenin doorklikken van 1 naar 2,3 etc. om alles te volgen in het nederlands. Reageren staat vrij, graag zelfs! Per artikel of in het gastenboek. Enjoy your trip to China;-)
Saturday, October 3, 2009


Teacan, nice with the pink and green colours
Theeblikje, mooi met dat roze en groen

Tuesday, September 29, 2009


Gingerjar
Gemberpot

Sunday, September 20, 2009
Cute chinese paperdolls by Kirakirahosh go see more at
Erg leuke paperdolls van kirakirahoshi-

Sunday, September 6, 2009


My favorite 'chinese-summer-shoes' from Milano.
Hope i'l find them again in Beijing because these ones are kind of wasted...

Mijn chinese schoentjes uit Milaan. Al twee zomers lang mijn favoriet, had ik nou nog maar een paar gekocht want deze zijn ondertussen een beetje gaar. Maar wie weet herkansing in Beijing...


Friday, September 4, 2009


To get in the (chinese) mood, i'm starting to draw some chinese objects, stuff i find at home. For instance this Jasmine tea, never tasted it but ooh i love this can.

Om in de stemming te komen, teken ik alvast wat chinese spulletjes, die ik hier en daar in mijn huis tegenkom. Bijvoorbeeld deze Jasmine tea, nog nooit thee van gedronken maar 't is zo'n mooi blikje.

Tuesday, August 25, 2009


'dreaming of china'


Coming soon, China...
speciaal voor Terri rechtgezet;-)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...