Sunday, January 31, 2010

cosmoAnd of course, the good ol' Cosmo...

en natuurljk gewoon de cosmo...

Nike-ChinaTailor-made for Nike-China, a cute figure...

speciaal voor nike-china een leuk poppetje...

charactersEven the Chinese characters lend themselves for visual playfulness...

niet alleen met letters ook met karakters kun je spelen...

supermetroLikewise with the metro...

supergoed bezig met die metro...

for 60 years


...which has been going on for 60 years already!
en dat al 60 jaar...

our-country


Then you have the we're-so-incredibly-happy-and-together-we-can-make-our-country-even-better theme...
een -wij-zijn-ontzettend-gelukkig-en-samen-en-kunnen-bouwen-op-ons-land sfeertje...

cute creatures

And cute creatures...

met leuke beestjes...

fresh, healthy, herbal beauty...

Plus fresh, healthy, herbal beauty...

en fresh, healthy, herbal, beauty ...

traditional sceneApart from that, there are rather traditional scenes (but don't ask me what is being advertised here)...
Verder, traditionel taferelen, geen idee waar dit reclame voor is...

peony

lotus

hand-paintedI once read somewhere that even as late as 1985 most of the billboards in China were still hand-painted. Being familiar with these from my travels in India – they were often truly stunning -- i'm quite curious to see what the current billboards here look like. Alas, not many painted ones. There are many different types, fortunately also posters with the typically Chinese lotus flower or peony. These are such important symbols in China and so beautiful to paint.

Ergens ooit gelezen dat er in 1985 nog vooral geschilderde billboards waren in China, deze zijn bekend uit India en die zijn vaak echt prachtig. Daarom ben ik erg nieuwsgierig naar de huidige affiches hier. Helaas weinig schilderingen. Er zijn wel veel verschillende soorten,
gelukkig zijn er ook affiches met als symbool de lotus of de pioenroos. Dit zijn toch belangrijke symbolen van China en mooi om te schilderen.

Monday, January 18, 2010

leave light...


Eating everything is considered impolite, so satisfied but without stomach aches, we leave the restaurant .
Alles opeten is weer onbeleefd dus voldaan en zonder buikpijn verlaten we het restaurant.

dates in honey sauce


It's very normal here to order a lot and to share everything, so the rest of the meal can begin: Peking Duck with sesame, Peking Duck with asparagus (which actually turns out to be plain old green beans) and delicious dates in honey sauce.
Het is hier heel normaal om veel te bestellen en gezamelijk te delen dus de rest van de maaltijd kan beginnen, pekingeend met sesam, pekingeend met asperges wat trouwens gewone sperziebonen blijken te zijn en heerlijke dadels in honingsaus.

mini-course


The serving lady explains to us that we should eat this with a bit of sugar; mmm, this is indeed a treat. Next, she gives us a mini-course in pancake-stuffing. We do our best to fill the pancakes and to eat with chopsticks -- she took the spoon away again -- only to discover that the Chinese people at the neighboring table are simply eating with their hands...
De serverende dame legt ons uit dat we dit met een beetje suiker moeten eten, mmmm dit is inderdaad een delicatesse, vervolgens geeft ze een minicursus pannekoek vullen. Wij doen ons best de pannekoek te vullen en te eten met stokjes, het lepeltje heeft ze weer meegenomen, om vervolgens te ontdekken dat onze chinese buren ze gewoon met de hand eten...

measly piece


But then just a measly piece of skin on a plate is given to us.
Maar vervolgens komt er een miezerig beetje vel op een bord naar ons toe.

chef at the table


The menu consists of nothing but Peking Duck, but then prepared in every imaginable manner.
We begin with Peking Duck with chives and small pancakes. The chef ceremoniously slices the duck at the table. It certainly looks promising...

De kaart bevat eigenlijk alleen pekingeend maar dan op enorm veel manieren klaargemaakt. Als starter nemen we pekingeend met lenteui en pannenkoekjes. De kok snijdt de eend ceremonieel aan tafel, dat ziet er veelbelovend uit,

all eating


Not long thereafter comes a beautiful hall with walls covered with mosaics, enormous chandeliers and many, many people who are all eating.
Al snel volgt een prachtige zaal met wanden vol mozaik, enorme kroonluchters en heel, heel veel etende mensen.

your number is...


After we are led through the restaurant by various girls wearing uniform and impressive headsets, we enter an enormous waiting room with rows of chairs, almost as if it's a movie theater. Here you get your number.
Naar het restaurant geleid door verschillende meisjes met uniform en indrukwekkende headsetjes, lopen we naar een enorme wachtzaal met rijen stoelen als was het een bioscoop. Hier krijg je je nummer.

poor ducklings


Right away we are confronted with the poor ducklings, well actually they are ducks, waiting to be prepared. The heads are still on the bodies. This is necessary (necessary?!) because a pump is used to inflate the duck so that the skin comes loose from the rest of the body. Hopefully after having lived a long and happy life...
Al snel zijn daar de arme eendjes, zeg maar eenden, wachtend om bereid te worden. De hoofden zitten er nog aan. Dit is nodig (nodig?!) om met een pomp de eend op te blazen zodat het vel los komt van de rest van het lijf. Een en ander hopelijk wel na een gelukkig leven...

elevator-womanThe restaurant is on the fourth floor, the woman by the elavator points the way.

Het restaurant bevind zich op de 4e verdieping wijst de dame bij de lift.

Quanjade Roast Duck restaurantA truly unusual thing as far as food is concerned is the Quanjade Roast Duck restaurant. Peking Duck originated in the northeastern region of China and was the favorite dish of the imperial Ming family, which lived in the Forbidden City.

Een apart item wat eten betreft is het Quanjade Roast Duck restaurant. Het gerecht pekingeend komt oorspronkelijk uit het noordoosten van China en was het favoriete gerecht van de keizerlijke Ming familie die in de verboden stad woonde.

Thursday, January 7, 2010

Service with a smile 6And here is Service with a Smile nr. 6.

En de -service met een smile - nr 6

spring roll


We stick to the more familiar stuff and order something like sweet potatoes. dumplings and spring rolls. The spring roll is often eaten here for Chinese New Year, because it resembles a bar of gold, which is a symbol of wealth.


We bestellen toch maar het wat bekendere werk, een soort zoete aardappels, dumplings en de spring rolls. De laatste worden hier vaak gegeten met Nieuwjaar. De springroll lijkt op een goudstaaf en staat symbool voor rijkdom.

shopping mall dinnerAnother place where you can eat very well is at one of the many gigantic shopping malls. We find a little restaurant with an interior like a nightclub: plenty of shiny black, extravagant chandeliers and an extensive menu card as thick as a book.


Waar je ook prima kunt eten is in een van de vele gigantische shoppingmalls. We kiezen een restaurantje ingericht als een ware nachtclub met veel glanzend zwart, overdadige kroonluchters en een kaart zo uitgebreid als een boekwerk.


The RBT-girl wasn't allowed to have her photo taken...

Het meisje van RBT mocht niet op de foto...

RBTThere are also chains here that would probably do quite well in Amsterdam. The RBT, for instance, with snacks and especially its tasty juices and drinks. Although i'm not sure about the strange jungle seating...
Er zijn hier ook ketens die het waarschijnlijk best goed zouden doen in Amsterdam. Zo is daar bijvoorbeeld de RBT met snacks maar vooral lekkere sapjes en drankjes, alleen die vreemde jungle bankjes redden het niet lijkt me...

Saturday, January 2, 2010

service with a smile 5Service with a Smile nr. 5 is the shy Häagen-dazs girl Elwin.

Service met een smile nr 5 is het verlegen Häagen-dazs meisje Elwin.

cheesecake


...with cheesecake this time, at Häagen-dazs.

...met cheesecake weer bij Häagen-dazs.

starbucksBeijing is the capital of China and a real metropolis. So there are also plenty of Western chains like Starbucks, where you can score a yummy cafe latte...

Beijing is de hoofdstad van China en een metropool, hier vind je dus ook genoeg westerse ketens voor een lekkere starbucks caffé latte...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...