Monday, January 18, 2010

your number is...


After we are led through the restaurant by various girls wearing uniform and impressive headsets, we enter an enormous waiting room with rows of chairs, almost as if it's a movie theater. Here you get your number.
Naar het restaurant geleid door verschillende meisjes met uniform en indrukwekkende headsetjes, lopen we naar een enorme wachtzaal met rijen stoelen als was het een bioscoop. Hier krijg je je nummer.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...