Monday, February 8, 2010

please enter



But it certainly is beautiful as well, especially if you've seen the movie The Last Emperor, which was filmed here. The film brought everything to life, so you could get an even better idea of the wealth and the spirit of that era.

Maar het is hier wel prachtig, zeker als je de film The Last Emperor gezien hebt die hier is opgenomen. Daarin is alles vol leven en krijg je een nog beter beeld van de rijkdom en tijdsgeest.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...