Thursday, November 11, 2010

stay in the moment


Soms is er zoveel te zien, ben je al zo vaak gestopt om een foto te maken dat je denkt laat maar ik kom 't vast  weer opnieuw tegen. Zoals deze prachtige plaat op een zonovergoten deur. Hierachter is een werkplaats, draag een helm.

So then by chance you come by a second time and the door has blown open and indeed, there lies the building site.
Maar dan kom je er toevallig weer eens langs en dan blijkt de deur opengewaaid, erachter is inderdaad de werkplaats.


Now the door falls open precisely where the poster was hanging. So had you now walked by for the first time, you never even would have known about that fantastic print...
De deur is precies op de plaats van de affiche verbogen. Was je er nu voor t eerst langsgelopen dan had je van het bestaan van de mooie plaat geen weet gehad...

check offOn the list of remaining sights to see: we can check off...
Overige sightseeing...even afvinkenMonday, February 15, 2010

super-short


And then back again with the spanking new, super-short (by Beijing standards) metro line.
En weer terug met het gloednieuwe voor Beijing ultrakorte metrolijntje.

lighting


There is beautiful lighting everywhere, the Chinese are really good at that. Alas, that never comes across so well in a photo...Overal is prachtige verlichting, daar zijn de chinezen goed in. Helaas zie je dat nooit zo mooi op een foto...

watercubeAnd the Beijing National Aquatics Center, also known as the Water Cube.
En het Beijing National Aquatics Center, ook wel bekend als Water Cube.

"Bird's Nest"Such as one project that quickly acquired the nickname "Bird's Nest", thanks to its ingenious steel rib structure, which is strongly evocative of the woven twigs of a bird nest. It measures approximately 330 meters in length and is around 220 meters wide and 70 meters high.
Zoals het project wat al snel de bijnaam 'Vogelnest' heeft gekregen, omdat de ingenieuze constructie van stalen ribben sterk doet denken aan de gevlochten takken van een vogelnestje. Het is circa 330 meter lang, 220 meter breed en 70 meter hoog.

Olympic GamesWhatever impact the 2008 Olympic Games had on Beijing, in any case they were responsible for the creation of a new urban zone on the northern side of the city, filled with architectural wonders.
De olympische spelen van Beijing 2008 heeft veel maar in ieder geval een nieuw stedelijk gebied met architectonische hoogstandjes aan de noordzijde van Beijing opgeleverd.

Monday, February 8, 2010

leaving the forbidden city


On leaving the Forbidden City, you suddenly find yourself in a another world and a whole other part of Beijing.
Bij het verlaten van de verboden stad, sta je opeens weer in een andere wereld en een heel ander deel van Beijing

followed by orange caps


or orange caps.
of oranje petjes.

red caps firstRed caps,
Rode petjes,

follow me pleaseYou also nearly get trampled on by the tour groups, each with their own guide. These tourguides can be found everywhere in the City, with their colorful little flags and blaring megaphones. Faithfully followed by large groups of Chinese wearing colored caps.
Ook word je platgelopen door de groepen met hun eigen tourguide. Deze tourguides tref je overal in de stad met hun kleurige vlaggetje en enorm luide megafoons. Trouw gevolgd door grote groepen chinezen met gekleurde petjes.

freshly restored


and lavish -- restored -- decorative paintwork. en rijk - gerestaureerde- schilderingen

incense burnergigantic incense burners,

enorme wierookpotten,

lovely details
Lovely details, such as doors, beautiful roofs,

Mooie details zoals de deuren, mooie daken

please enterBut it certainly is beautiful as well, especially if you've seen the movie The Last Emperor, which was filmed here. The film brought everything to life, so you could get an even better idea of the wealth and the spirit of that era.

Maar het is hier wel prachtig, zeker als je de film The Last Emperor gezien hebt die hier is opgenomen. Daarin is alles vol leven en krijg je een nog beter beeld van de rijkdom en tijdsgeest.

need a plan...For 500 years, the Forbidden City was totally inaccessible, except for the emperors of the Ming and Qing dynasties and their imperial courts. It is the largest and most well-preserved complex of buildings in China. One thing for sure: it certainly is huge. It resembles a Russian matryoshka doll; each time you go through a gate, you find yourself in a new courtyard with a set of similar-looking buildings.

De verboden stad is 500 jaar lang niet toegankelijk geweest, behalve dan voor de keizers van de Ming en Qing dynastie met hun hofhouding. Het is het grootste en bestbewaarde complex van gebouwen in China. Groot is het zeker, het lijkt wel zo'n russische matroesjka. Iedere keer als je een poort doorgaat volgt er weer een nieuw plein met op elkaar lijkende gebouwen.

photo opportunity

A new attempt to enter the Forbidden City. This is a favorite spot for a Photo Opportunity with your loved one, grandmother, father, child, etc.

Een nieuwe poging om naar de verboden stad te gaan.Het is hier in ieder geval een favoriete plek voor een fotomoment met je liefje, oma, vader, kind etc.

Friday, February 5, 2010

red underThe color red stands for good fortune in China, and that's why it's the predominant color for brides. Not just her wedding dress, but also the bride's underwear must be red...
Rood staat in China voor geluk en is dan ook de kleur die op de trouwdag voornamelijk wordt gedragen. Niet alleen de jurk ook het ondergoed moet rood zijn...

Brides in RedStanding there unexpectedly, smack dab in the middle of Beijing's commercial district, almost as if it'd been misplaced... a serene and peaceful church: St. Joseph's. And standing in front of the church are a number of brides in red. Together with an entire film set and photo crew.
Midden in het drukke commerciƫle district in Beijing staat opeens, bijna misplaatst, een heel serene rustgevende kerk. De St. Joseph's church. En daarvoor een aantal rode bruidjes. Met hele filmset en fotocrew.

Tuesday, February 2, 2010

watch out


There are surprisingly few genuinely Asian models on the billboards and posters, such as this one for a brand of watches. Speaking of which, giving a watch as a gift can actually be a major faux-pas. The words "giving a clock" in Chinese apparently sound the same as "scaring somebody to death".
Er staan opvallend weinig echt aziatische modellen op de billboards en affiches, zoals bij deze serie voor een horlogemerk. Trouwens, een horloge kado geven kan een drama zijn. In het chinees klinken de woorden 'een klok geven' schijnbaar hetzelfde als 'iemand de dood injagen...

Sunday, January 31, 2010

cosmoAnd of course, the good ol' Cosmo...

en natuurljk gewoon de cosmo...

Nike-ChinaTailor-made for Nike-China, a cute figure...

speciaal voor nike-china een leuk poppetje...

charactersEven the Chinese characters lend themselves for visual playfulness...

niet alleen met letters ook met karakters kun je spelen...

supermetroLikewise with the metro...

supergoed bezig met die metro...

for 60 years


...which has been going on for 60 years already!
en dat al 60 jaar...

our-country


Then you have the we're-so-incredibly-happy-and-together-we-can-make-our-country-even-better theme...
een -wij-zijn-ontzettend-gelukkig-en-samen-en-kunnen-bouwen-op-ons-land sfeertje...

cute creatures

And cute creatures...

met leuke beestjes...

fresh, healthy, herbal beauty...

Plus fresh, healthy, herbal beauty...

en fresh, healthy, herbal, beauty ...

traditional sceneApart from that, there are rather traditional scenes (but don't ask me what is being advertised here)...
Verder, traditionel taferelen, geen idee waar dit reclame voor is...

peony

lotus

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...