Monday, February 15, 2010

"Bird's Nest"Such as one project that quickly acquired the nickname "Bird's Nest", thanks to its ingenious steel rib structure, which is strongly evocative of the woven twigs of a bird nest. It measures approximately 330 meters in length and is around 220 meters wide and 70 meters high.
Zoals het project wat al snel de bijnaam 'Vogelnest' heeft gekregen, omdat de ingenieuze constructie van stalen ribben sterk doet denken aan de gevlochten takken van een vogelnestje. Het is circa 330 meter lang, 220 meter breed en 70 meter hoog.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...