Monday, February 8, 2010

leaving the forbidden city


On leaving the Forbidden City, you suddenly find yourself in a another world and a whole other part of Beijing.
Bij het verlaten van de verboden stad, sta je opeens weer in een andere wereld en een heel ander deel van Beijing

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...