Sunday, December 20, 2009

lavish mural


Inside the museum, a lavish mural, accompanied by bombastic music; many photos are taken in front of this wall.

Mooi in het museum is een overdadige wandschildering, begeleid met bombastische muziek, worden hiervoor veel foto's gemaakt.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...